May 6, 1997

Пазя си в джоба няколко реда
изписани в парка
и ми е все едно дали някой ме вижда.

Бих заминал на някъде.
Все едно.
На листа смачкан допълвам:
-- Махам се.
и гo хвърлям под пейката.