December 8, 1993

До мен отново е застанало момиче
ухаещо на пролет.
-- Сама ли си, сама ли си?
искам да попитам.

Погледни ме!
Какво ще кажеш?
Харесвам ли ти?
Не ме отбягвай!

Аз съм адски притеснителен,
дори не мога да съм прям.
С копнеж гледам в очите и,
не искам да съм сам.

Тръгва си,
не се обръща,
не може да усети
как отново ме боли.

Сега чувстваш ли гърба си?
Навярно адска болка?
Аз се хвърлих полудял,
не исках пак да те изпусна.