April 5, 1992

Гореща нощ,
чувствам тялото ми как потръпва,
сега целия облят съм в пот
и твоя образ в главата ми се вмъква.

В мислите си искам
ръце в косите ти да впия,
да разцепвам с поглед
твоята нежна гръд.
Отпусната над мене
открий към устните ми път.

Тук сме само ние,
на един самотен къс земя.
Нищо друго не усещаме
освен отдадените ни тела.

Разтворила бедрата си
притискаш се към мен,
изгаряща от сила
ме даряваш с този ден.

И двамата препълнени сме със любов
отдаващи един на друг.
Ти прощаваш се с девствеността си,
аз гордея се да бъда мъж.

Прегърнати двамата
леко си шептим,
паднала в моите обятия
за нищо не скърбим.

Възбуден съм макар и с тази мисъл,
че ти склонила си да го направиш с мен.
Ще се любувам винаги на твоята хубост
и ще се надявам, че ще го направим някой ден.