February 8, 1993

Отново аз съм чистокръвен червей
дълбаещ път в нечистата земя.
Положил съм в калта останки свои
ненужни за една умираща душа.

Не съм прескочил още трапа,
не съм напуснал своя сън.
Над мене вие се съдбата
задушава ме отвътре и отвън.

Бесило да си сложа, не умея,
нямам сили да умра.
Животът ме изпълва с болка,
не живея, а пълзя.

Не мога да стоя в средата,
не съм избран да бъда част,
аз изпълвам само дупките в земята,
чистокръвен червей съм си аз.