September 9, 1994

Една голяма ръка заби острите си нокти в рамото на Дияна. Тя се обърна панически. Грозното лице оголи черни зъби и отхапа врата и. Дияна тръгна към едно малко дете, търсещо майка си. Вдигна ръцете си. Огромните и, груби китки се стовариха върху крехкия детски гръбнак.