April 26, 2002
В тази кратка история, ще ви разкажа за Робота от 5-та улица, който оттук нататък ще наричам Р5У.

По призвание, Р5У беше уеб дизайнер. Всеки ден в един и същи час той сядаше пред компютъра с чаша горещо машинно масло и започваше да майстори своите нечовешки проекти до ранни зори. Беше изградил вече завидно количество, така че имаше с какво да се гордее. Самочувствието му растеше при всеки нов проект и щом завърши своя последен шедьовър, той реши, че вече е достатъчно добър и че е дошло време да се пробва в някоя голяма фабрика за уеб.

Р5У започна да прави планове. В неговата зона добрите фабрики за уеб не бяха много, но имаше няколко с големи поточни линии, които непрестанно бълваха купища сайтове за вътрешно, и дори, за външно потребление. Р5У разтвори длани и направи бърза сметка къде си заслужава, и къде не, да се пробва.

Реши първо да опита късмета си в корпорация “Сайтове без граница”. Подреди порфолиото си, взе ТХ (техническите си характеристики) и след като премина успешно през портала, почука на вратата на шефа.

— Аз съм Роботът от 5-та улица, искам да работя за вас. Направил съм доста сайтове и съм сигурен, че моите умения ще ви бъдат от полза — избоботи Р5У.

— Добре — отвърна шефът — покажи ми какво си правил и къде другаде си работил.

— Правил съм няколко лични сайта за мен и моите приятели от 39-та улица, един за завода за болтове, а последния, който завърших днес, е за “Бюрото по Трудови Аварии”, но за съжаление не съм работил другаде, освен от вкъщи.

— Прекрасно, задължително ще ви се обадим — иронично рече шефът, като си мислеше какъв дръвник му се е лепнал и вежливо затвори вратата зад гърба му.

Р5У изскочи навън с разбъркани мисли и тъй като не беше сигурен в своя успех реши да продължи да дири късмета си, този път в агенцията за “Предварително Планиране на Реакциите”, където търсеха специалист в изграждането на ЦОМ (циклично обновяващи се мрежи). Тъй като Р5У имаше високо самочувствие, прецени, че той е най-подходящ за тази работа.

Не се задържа дълго в офиса. Излезе от там с намръщено изражение, чудейки се какво ли му липсва още. Имаше си голямо портфолио, беше талантлив (така смяташе) и достатъчно амбициозен.

Така започна голямата обиколка в търсене на работа. “Интелигентни и Красиви Мрежи”, “Дизайн от най-добрите”, “Уеб Агресия”, “Нет Безпокойство” и т.н. бяха сред многото фирми, които не му обърнаха внимание.

С последни сили, изнемогнал и отчаян Р5У влезе в офиса на “Робо Сайт ООД”. Посрещна го жизнерадостен робот. Проведоха приятелски разговор на чаша горещо машинно масло.

Така Роботът от 5-та улица, откри своето поприще, където впоследствие отприщи нечовешките си идеи.

***

След време Р5У стана шеф на “Робо Сайт ООД” и прекръсти фабриката на “Р5У ООД”. Не след дълго той успя да развихри своето въображение и да започне производство на великолепни сайтове, на които завиждаха дори фирми като “Нет Безпокойство” и “YZ Дизайн”.

Стилът на Р5У беше радикален. Сайтовете му, за разлика от тези на конкурентите, се отличаваха с висока ефективност и ясни концепции. Той отхвърли традиционните методи, които задължаваха потребителите да се лутат часове, докато намерят това, което търсят; премахна безмилостните рекламни брошури, които заливаха целия екран; оползотвори пренебрегваното пространство и освободи претрупаните ъгълчета от мръсотията и хаоса…;

Понеже животът на роботите е несъизмерим с човешкия, Р5У успя да свърши всичко това за минимално време и да вкара в смут повечето фабрики за производство на уеб. Те се разделиха на два фронта — единият поддържаше идеята: количество = пари, качество = загуба на време; а другият: качество + идея + много работа = пари2, а понякога и на парие.

Водещите фабрики спореха, а Р5У ООД работеше под пара, фабриките продължаваха да разсъждават, коя идея е по-добра, а Р5У ООД не спираше да се развива. И така докато фабриките не взеха единно решение, Р5У ООД все още беше на върха. След това, всичко се случи толкова бързо, че някои моменти се губят в архивите.

Решението на съвета на фабриките беше за незабавно отстраняване на Р5У ООД от производствените граници на зоната. Няколко небезизвестни ремонтни групировки го заплашиха с разглобяване и за Робота от 5-та улица не остана нищо друго, освен да се оттегли.

***

Разочарован, Р5У отново започна да дири късмета си, но този път в развитите зони, където се надяваше да намери признание.

Край

Историята на Р5У не свършва дотук, по-любопитните могат да се поровят в архивите и да разберат как продължава.