March 6, 1993

Те се любиха страстно. Тишината се прекъсваше единствено от лекото триене на телата им. Неговите очи бяха отворени. Нейните гледаха в него.

Марк изпъшка, след което спря и обърна партньорката си. Намести я удобно и проникна в нея. Едно леко "ъх" отбеляза възбудата му.

Марк се носеше в дълбините на еуфорията. Там съществуваха само той и тя. Никога не беше изпитвал това прекрасно състояние с някоя от предишните си партньорки. Единствено Нина успяваше да издържи на неговата страст.

Той жадно се притискаше към бедрата и, целуваше закръглените и устни, галеше нежно гърдите и.

Настъпваше върховният момент. Марк усещаше с огромна възбуда наближаването на оргазъма. Точно в този момент никоя от възлюбените му не бе издържала. Само Нина, която познаваше от толкова кратко време, все още устояваше на неговия неудържим напор.

Той затвори очите си здраво. Ръцете му стискаха, едва ли не, съдираха крехката кожа на Нина. Тя не издаваше никакъв звук, чуваше се само забързаното триене на телата им и кратките стонове на Марк. Той грубо я тласкаше напред-назад, съсредоточил цялата си сила. С удивителна бързина прелетя над нея и захапа ухото и. Напред-назад, още малко оставаше до върховната кулминация. Пусна ухото, връхлетя върху гърдите и, върху раменете, бузите...

Стана изведнъж. Всички звуци секнаха. Сега Бог беше в него, сега той беше Бог. Това усещане го караше да лудее. Нина лежеше неподвижно, загледана в него. Неравните ухапвания бяха оставили белези по нея. Марк протегна ръка и затвори неотклонните и сини очи, след което заспа в обятията и.

***

На сутринта лекарите от Трета поликлиника намериха пациента от 47 стая чисто гол, заспал върху една разкъсана до неузнаваемост кукла -- "секс играчка".